Koulutus ja harrastaminen

Ekko

EPK tarjoaa jäsenilleen laajan mahdollisuuden harrastaa palveluskoiralajeja tottelevaisuus- ja maastokoulutuksissa (haku, jälki ja viesti) ympäri Uuttamaata. Lisäksi järjestämme ohjattuja esine-etsintäharjoituksia.

Valtaosassa ryhmiä koulutuspaikat, ajankohdat sekä teemat vaihtelevat koirakoiden tarpeiden mukaan. Tottelevaisuusryhmiä on pikkupennuista kokeneisiin kisakoirakoihin.

Lisätietoja tottelevaisuuskoulutuksista saa tottisvastaavalta ja maastokoulutuksista kunkin maastolajin lajivastaavalta.

Mikäli et pääse osallistumaan koulutuskertaan on siitä ilmoitettava suoraan ryhmän kouluttajalle sähköpostilla, tekstiviestillä tai soittamalla mahdollisimman hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua. Ilmoittamatta jättämisestä putoaa pois ryhmästä.

EPK:n koulutuksiin voivat osallistua jäsenet, joilla on koira, joka on oikeutettu osallistumaan palveluskoirakokeisiin. Nämä rodut löytyvät Palveluskoiraliiton ylläpitämältä listalta. Teemme kovasti työtä taataksemme jokaiselle jäsenellemme ainakin yhden ryhmäpaikan.

Palveluskoirien tottelevaisuusryhmien (PK–tottis) lisäksi tarjoamme jäsenille tarvittaessa erityisryhmiä, joissa keskitytään PK–lajien harrastamista haittaavien käytösongelmien ratkomiseen. Tarkoituksena on auttaa ohjaajaa ja koiraa voittamaan niitä esteitä, jotka vaikeuttavat tai estävät esimerkiksi PK–lajeissa kilpailemisen. Tarvittaessa ota yhteys tottisvastaavaan.

Yhdessä tekemisessä on voimaa

Kisa-A

Palveluskoiraharrastuksen suola on sen monipuolisuus. Yhdistyksen tavoitteena on tukea koiran ohjaajaa juuri siinä, missä hän eniten tarvitsee apua. Harjoittelu ryhmässä on rikkaus, jonka voimavarana on toisten ryhmäläisten tekemät havainnot harjoittelusta. Ryhmänvetäjien lisäksi toisten ohjaajien antamat vinkit ja kokemukset auttavat sekä kannustavat harjoittelemaan juuri sitä, mikä on vaikeinta ja haasteellisinta.

PK-harrastuksessa tulee löytää hyvä tasapaino tottelevaisuus ja maastokoulutuksen kesken. Ennen oman lajivalinnan tekemistä kannattaa maastolajeihin tutustua. Tällainen tutustumiskerta (pääsääntöisesti ilman koiraa) järjestyy helposti lajivastaavien kanssa sopien.

Alkuvaiheen harjoituksia voi tehdä jo pentuvaiheessa. Ryhmien vetäjiltä kannattaa kysyä neuvoa aloittamisajankohdasta. Totinen — vaan ei ryppyotsainen — harjoittelu kannattaa aloittaa koiran hieman aikuistuttua, jolloin pentuvaiheessa tehtyä pohjaa voi hyödyntää varsinaiseen lajiharjoitteluun.

Elise

Jos pentuaika jo on ohi ja alkuvaiheen harjoitukset ovat jääneet tekemättä, ei peli suinkaan ole menetetty. Harrastamisen voi aloittaa myös aikuisen koiran kanssa. Tällöin toki pitää varautua siihen, että joutunee käyttämään hieman enemmän aikaa ja vaivaa.

Maastokoulutukset ovat lähes aina julkisen liikenteen ulottumattomissa, joten mahdollisuus liikkua omalla autolla on käytännössä lähes ehdoton vaatimus koulutuksiin osallistumiselle.

Auto tarvitaan harjoituksissa lisäksi jo senkin takia, että koirakot ovat useimmiten kentällä tai maastossa yksitellen jona aikana muut koirat lepäävät autossa. Näin koira myös oppii lataamaan akkujaan autossa vaikkapa sitä usein varsin pitkää PK-koepäivää silmällä pitäen.

Hyväkuntoinen koira perusedellytys

Varsinaisten PK–lajien lisäksi EPK:ssa kannustetaan ohjaajia kehittämään koiransa kuntoa ja kestävyyttä, mikä onnistuu mainiosti eri valjakkourheilulajien parissa.
Koiran hyvä kunto ja kestävyys tukevat PK–kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista monilla tavoilla:

Koiran kunto vaikuttaa monilla tavoilla sen hajuaistiin

A-este

Uudet jäsenet: liittyminen


Jäsenasiat myClubin kautta:


Koulutusohjaajat: Weksu