Viesti

Harrastaisinko viestiä — kenelle laji sopii?

Lajina viestiä voi suositella sopivassa määrin itsenäiselle koiralle, joka pystyy työskentelemään ilman omistajan välitöntä läsnäoloa ja tukea. Ohjaajilta laji sen sijaan vaatii sopivassa määrin sosiaalisuutta ja kykyä verbaaliseen kommunikointiin muiden harrastajien kanssa. Aggressiivisille koirille (ja ohjaajille) laji ei sovi.

Viestiharrastuksen voi aloittaa jo pienen pennun kanssa, kunhan harjoitukset mitoitetaan pennulle sopivaksi. Muista PK-lajeista viesti poikkeaa siinä, että lajissa tarvitaan yhtä koiraa kohden kaksi ohjaajaa. Koiran kannalta on parempi, että molemmat ohjaajat ovat koiralle entuudestaan tuttuja (perheen jäseniä), mutta välttämätöntä tämä ei ole.

Viestiharrastus vie paljon aikaa, sillä yhteisharjoituksia on vähintään kerran viikossa ja treenit kestävät pari–kolme tuntia. Yhteistreenissä oman koiran harjoitukseen menee noin 15 — 30 minuuttia treeniä kohden. Yhteistreenien lisäksi jokaisen koirakon tulisi lisäksi treenata viestiä itsekseen yhdestä kolmeen kertaan viikossa. Näin koiralle saadaan rakennettua riittävä suoritusvarmuus kisoja ajatellen. Kisojen lähestyessä treenimäärää joutuu usein lisäämään.

Maasto-osuuden lisäksi on harjoiteltava myös tottelevaisuutta ja esine-etsintää. Edellä mainittujen harjoitusten lisäksi on vielä huolehdittava koiran riittävästä kunnosta, juoksukestävyydestä ja –nopeudesta.

Viestikokeesta lyhyesti

Viestikokeen aluksi koirakot siirtyvät toisen tuomarin ja ratamestarin opastuksella A-pisteestä B-pisteeseen jonossa kävellen. A- ja B-pisteiden välinen etäisyys on yksi kilometri. B-pisteeltä koirat lähetetään yksitellen kolmen minuutin välein takaisin A-pisteelle, jossa toinen ohjaajista vastaanottaa koiran.

Kun kaikki koirat on lähetetty takaisin, siirtyvät B-pisteellä olevat henkilöt 300 metrin matkan eteenpäin C-pisteelle. Tämän jälkeen koirat lähetetään jälleen yksitellen kolmen minuutin välein A-pisteeltä takaisin kohti B-pistettä. Koiran tullessa B-pisteelle sen pitää osata itsekseen jatkaa matkaa jäljestämällä kohti C-pistettä. Alokasluokan koirien osuus päättyy tähän. Avoimen- ja voittajaluokan koirat juoksevat seuraavaksi takaisin A-pisteelle, jonne avoimenluokan osuus päättyy. Voittajaluokan koirilla on tämän jälkeen vielä pari osuutta juostavana.

Viestikokeessa odotusajat eri pisteillä muodostuvat helposti pitkiksi, riippuen kokeeseen osallistuvien koirien määrästä. Näin ollen koepäivästä tulee niin koirille kuin ohjaajillekin pitkä. Koiran olisi siksi hyvä osata rentoutua ja levätä jokaisen suorituksen välillä. Oman haasteensa muodostuu myös siitä, että koiran tulisi olla motivoitunut ja kyetä hyvään suoritukseen, vaikka se olisikin joutunut odottamaan suoritusvuoroaan yli tunnin ajan.

Lisätietoja viestikokeesta saat palveluskoiraliiton sivuilta.

Tavoitteemme EPK:ssa

Tavoitteenamme on kouluttaa iloisia, aktiivisia ja taitavia viestikoiria ja ohjaajia. Opastamme koirien ohjaajia kouluttamaan koiransa juuri heidän taidoilleen ja tavoitteilleen sopivilla menetelmillä. Kaikkia koiria — eikä ohjaajiakaan — ei voi kouluttaa samoilla menetelmillä.

Toivomme myös mahdollisimman monen kokeilevan taitojaan palveluskoirakokeissa. Koeosallistuminen ei kuitenkaan ole edellytys ryhmissä harrastamiselle. Kokeet tuovat koulutukseen tavoitteellisuutta ja toisaalta kertovat saavutetusta koulutustasosta. Ne tuovat konkreettisesti esiin asioita, joihin koulutuksessa pitää kiinnittää huomiota.

Viestiharrastus EPK:ssa

EPK:ssa toimii tällä hetkellä yksi aktiivinen viestikoulutusryhmä. Ryhmässä on harrastajia aloittelijoista kokeneisiin konkareihin. Treeniajat ja paikat vaihtelevat viikoittain.

Koulutuspaikkojen vaihdellessa ympäri Uuttamaata on oman auton käyttö usein ainut tapa päästä koulutuspaikoille. Etenkin maastokoulutukset ovat lähes aina julkisen liikenteen ulottumattomissa. Autoa tarvitaan harjoituksissa kulkemisen lisäksi siksi, että koirakot ovat useimmiten kentällä tai maastossa yksitellen, jona aikana muut koirat lepäävät ja odottavat vuoroaan autossa. Autoilijoiden tulee huolehtia siitä, että koirilla on hyvät olosuhteet autossa odotellessaan niin kesän kuumina päivinä kuin syksyn viileinä päivinä (riittävästi vettä, ilmaa ja viileyttä/lämpöä).

Vapaita viestiryhmäpaikkoja voi tiedustella viestivastaavalta.

Uudet jäsenet: liittyminen


Jäsenasiat myClubin kautta:


Koulutusohjaajat: Weksu