Har­ras­t­a­mi­nen

32956698_2080837418842364_7191216532859387904_o-me.jpg
TOTTIS

Palveluskoirakokeet koostuvat kolmesta erillisestä osasuorituksesta, jotka ovat tottis, esine-etsintä sekä varsinainen maastolaji. Tottis ei siis ole palveluskoira­har­ras­tuk­ses­sa oma erillinen lajinsa, vaan yksi kokeen kolmesta osasuorituksesta. Tot­tel­e­vaisu­usk­oulu­tus tähtää kokeissa palveluskoiralajien tottelevaisuusosion suorittamiseen. Tarpeen mukaan treeneissä pohditaan myös arkisia koulutuspulmia, mutta varsinaista ark­i­tot­tel­e­vaisu­usk­oulu­tus­ta emme järjestä. Tavoitteenamme on se, että jokainen koirakko valitsee oman maastolajinsa ja aloittaa maastoharjoitukset viimeistään tot­tel­e­vaisu­ushar­joituk­sien alettua.


EPK:ssa järjestetään tot­tel­e­vaisu­usk­oulu­tuk­set koirakoiden tasojen mukaan jaetuissa ryhmissä. Ryhmätasoja löytyy alkeisryhmistä aina kisaavien jatkoryhmiin. Treeneissä harjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti kunkin koiran ja ohjaajan osaamistason sekä tavoitteiden mukaan.


Treeneissä koirakot harjoittelevat yleensä yksi kerrallaan, jona aikana muut koirat odottavat vuoroaan autoissa. Tällä pyritään antamaan kullekin koiralle ja ohjaajalle häiriötön keskit­tymis­mah­dol­lisu­us omaan treenivuoroon. Treenien aikana koirattomat ohjaajat seuraavat harjoittelevan koirakon harjoittelua, sillä tarkoituksena on oppia ja saada vinkkiä toisten suoritusten seuraamisesta. Ohjaajat voivat toimia toistensa avustajina harjoituksissa. Toisinaan tehdään häiriöharjoituksia, jolloin kentällä on samaan aikaan useita koiria ohjaajineen.


Katso lisätietoa lajista

Haku2-me.jpg
HAKU

Hakuharrastus vie paljon aikaa, sillä etsintäharjoituksia on vähintään kerran viikossa ja treenit voivat kestää 4 — 5 tuntia kerrallaan.

Haku sopii erityisesti sosiaalisille koirille ja ihmisille, mutta "ujohkoillekin" koirakoille laji voi antaa paljon. Aggressiivisille koirille lajia ei voi suositella. Hakuharrastuksen voi aloittaa jo pienen pennun kanssa, kunhan harjoitukset mitoitetaan pennulle sopivaksi.


Hakuryhmässä harrastajan on kyettävä olemaan metsässä pitkiäkin aikoja kaikissa sääolosuhteissa koko treenin ajan. Hyvässä ryhmässä on kiva harrastaa ja se ujohkokin koira saa itseluottamusta ja rohkeutta lajin myötä, vaikka ei välttämättä pääsisikään ihan huipulle asti koetuloksissa pääsisikään.

Oman koiran harjoitukseen menee noin 15 — 30 minuuttia. Lajissa edistyttäessä treenimäärä ja aika usein kasvaa. Oman koiran treenaamisen lisäksi ryhmäläisten on sitouduttava radan suunnitteluun, tallaamiseen ja purkamiseen sekä ennen kaikkea toimimaan maalimiehinä muiden ryhmäläisten koirille, ja siis perehtymään kuhunkin koiraan riittävässä määrin. Hakuun kuuluu henkilöhaun lisäksi tottelevaisuus- ja esine-etsintäosio; näitä kumpaakin treenataan erikseen erillisillä harjoituskerroilla.


Katso lisätietoa lajista

Jalki-me.jpg
JÄLKI

Jäljestäminen on koiralle luontaista ja lähtökohtaisesti helppoa. Haastetta siihen tuo toimiminen yhteistyössä ohjaajan kanssa, lajin edellytysten mukaisesti. Riittävän osaamistason saavutettuaan jälkeä pystyy harrastamaan yksin, toisin kuin esimerkiksi hakua tai viestiä, joihin tarvitaan ryhmä tai apuohjaaja.


Lajissa koira jäljestää ihmisen tekemää jälkeä. Jälkilajit jaetaan Suomessa perinteiseen (kansalliseen) metsäjälkeen sekä hieman uudempaan tulokkaaseen (kansainväliseen) peltojälkeen (FH). Näistä metsäjäljet ovat pidempiä ja pääpainona on jäljelle jätettyjen keppien löytäminen, kun taas lyhyemmällä peltojäljellä painotetaan lisäksi mahdollisimman tarkkaa jäljestys­työsken­te­lyä.


Ihanteellinen jälkikoira on luonteeltaan rauhallinen ja pitkäjänteinen, mutta motivoitunut työskentelemään. Nämä ominaisuudet auttavat koiraa jaksamaan keskittyneesti etsiä, eli ajaa, pitkiäkin jälkiä. Energisen ja aktiivisen koiran kanssa harrastaminen onnistuu toki myös, mutta koiralle pitää tuolloin erikseen opettaa maltillista jäljestysvauhtia ja tarkkuutta.

Koiran ohjaajalta jälkiharrastus vaatii paljon aikaa, oma-aloitteisuutta ja sitoutumista. Viikoittaisten ohjattujen treenien lisäksi etenkin aloittelijoiden on tärkeää harjoitella itsenäisesti pari-kolme kertaa viikossa. Jokaisessa harjoituksessa ohjaaja ensin tekee jäljen, minkä jälkeen sen vanhentumista odotellaan puolesta tunnista yli kahteen tuntiin ennen sen ajamista koiran kanssa.


Ohjatuissa treeneissä kaikki osallistuvat sekä jälkien tekoon että ajamiseen — toisten suorituksia seuraamalla oppii paljon ja saa vinkkejä sekä omaan työskentelyyn että ohjaukseen. Jälkeä voi harjoitella pitkälti itsenäisesti, mutta harrastuksessa edettäessä tärkeäksi tulee myös harjoitella vieraiden ihmisten tekemiä jälkiä. Jälkeen kuuluu jäljestämisen lisäksi tottelevaisuusosio ja esine-etsintäosio. Näitä kumpaakin treenataan erikseen erillisillä harjoituskerroilla.


Katso lisätietoa lajista

Viesti-me.jpg
VIESTI

EPK:ssa ei tällä hetkellä toimi aktiivista vi­estik­oulu­tus­ryh­mää.


Lajina viestiä voi suositella sopivassa määrin itsenäiselle koiralle, joka pystyy työskentelemään ilman omistajan välitöntä läsnäoloa ja tukea. Ohjaajilta laji sen sijaan vaatii sopivassa määrin sosiaalisuutta ja kykyä verbaaliseen kommunikointiin muiden harrastajien kanssa. Aggressiivisille koirille (ja ohjaajille) laji ei sovi.


Viestiharrastuksen voi aloittaa jo pienen pennun kanssa, kunhan harjoitukset mitoitetaan pennulle sopivaksi. Muista PK-lajeista viesti poikkeaa siinä, että lajissa tarvitaan yhtä koiraa kohden kaksi ohjaajaa. Koiran kannalta on parempi, että molemmat ohjaajat ovat koiralle entuudestaan tuttuja (perheen jäseniä), mutta välttämätöntä tämä ei ole.


Viestiharrastus vie paljon aikaa, sillä yhteisharjoituksia on vähintään kerran viikossa ja treenit kestävät pari–kolme tuntia. Yhteistreenissä oman koiran harjoitukseen menee noin 15 — 30 minuuttia treeniä kohden. Yhteistreenien lisäksi jokaisen koirakon tulisi lisäksi treenata viestiä itsekseen yhdestä kolmeen kertaan viikossa. Näin koiralle saadaan rakennettua riittävä suoritusvarmuus kisoja ajatellen. Kisojen lähestyessä treenimäärää joutuu usein lisäämään.


Maasto-osuuden lisäksi on harjoiteltava myös tottelevaisuutta ja esine-etsintää. Edellä mainittujen harjoitusten lisäksi on vielä huolehdittava koiran riittävästä kunnosta, juoksukestävyydestä ja –nopeudesta.